Ukázka úloh - Seminární práce

Tyto seminární práce pochází z let 1791-1792, kdy učil Franz Konrád Bartl, a jsou uloženy v Zemském archívu v Opavě, pobočka Olomouc pod inventárním číslem 1651, číslo knihy 437.