Ukázka úloh - Baltazar Lankisch

Kapitola Aritmetika v posledním díle rukopisu Baltazara Lankische Scripta mathematica je rozdělena do dvou částí, a to na části "Předmět aritmetiky" a "Neobecná aritmetika". V první části vysvětluje sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel. Druhá část má stejnou strukturu, ale zde Lankisch pracuje s většími čísly a používá i další algoritmy pro jednotlivé operace. Například u sčítání používá stejného algoritmu jako Kresa (třetí způsob, obě možnosti). Až po vysvětlení algoritmů následují tabulka součtů a rozdílů a tabulka násobků. Na závěr této části je také uvedeno určování druhé a třetí odmocniny celých čísel. U odmocňovaného čísla není uvedeno odmocnítko.

Algoritmus výpočtu je stejný jako používá dr. Franz Močník a je vysvětlen v kapitole Úkazka úloh - Franz Močník.