Ukázka úloh - Valentin Stansel

Valentin Stansel se zabývá ve svém spisu Dioptra geodaectica, Praha 1653 geometrickými pojmy (přímka, kružnice). Poté se věnuje trigonometrii. Své náčrtky umísťuje do obrazu krajiny.

spis V. Stansela, uloženo v SVK Olomouc sign. 10.505 

Jedním z těchto náčrtků je sestrojení čtverce, který má stejný obsah jako daný obdélník.

Konstrukce je popsána takto: "Je dán obdélník ABCD, AB prodloužíme do polopřímky BE tak, že na ni naneseme velikost BD. Rozpůlíme AE, bod označíme G a GE je poloměr polokružnice AFE. DB prodloužíme a protne se s kružnicí. BF je strana čtverce, který označíme FIHB."  ( 31 )
           
Rukopisy

Charakteristika období

J. Hancke