verze pro IE 4.0  
Ukázka úloh - období 1620 - 1747
        
Rukopisy J. Hancke