verze pro IE 4.0  
 
Seznamy přednášek

Období po roce 1946

<
rok obor/ročník vyučující předmět počet hodin
1946/47   Dr. Milan Mikan Deskriptivní geometrie  
Ped.f.   RNDr. Josef Novák Úvod do dif. a int. počtu 5 hodin/týdně
    RNDr. Josef Novák Základy aritmetiky 4 hodiny/týdně
    supl. Josef Široký Trigonometrie 3 hodiny/týdně
    supl. Josef Široký Analytická geometrie 4 hodiny/týdně
    supl. Josef Široký Seminář z matematiky 2 hodiny/týdně
1948/50        
Biennium - vypsány obory Dg-Ma, Ma-Fy, Ma-Fil-On        
  Matematika      
  1. ročník Dr. J. Metelka Úvod do dif. a int. počtu 4 (4) hodiny/týdně
    prof. Dr. J. Novák Základní pojmy anylysy 2 (2) hodiny/týdně
    Dr. A. Hyška Algebra 5 (5) hodin/týdně
    Dr. A. Hyška Geometrie I. 2 (2) hodiny/týdně
  2. ročník Dr. J. Metelka Přehled analysy 6 (6) hodin/týdně
    Dr. A. Hyška Geometrie II. 6 (6) hodin/týdně
  Deskriptivní geometrie      
  1. ročník Dr. J. Šimek Deskriptivní geometrie I. 5 (5) hodin/týdně
    Dr. J. Široký Synthetická geometrie 8 (8) hodin/týdně
  2. ročník Dr. J. Metelka Stereometrie 5 (5) hodin/týdně
    Dr. J. Šimek, M. Zedek Deskriptivní geometrie II. 8 (8) hodin/týdně
Ped. fak. - vypsány obory Ma-Fy-Ch, Ma-Fy-rýsování, Ma-kreslení-rýsování, Ma-rýsování-živý jazyk
  Matematika      
  1. ročník Dr. J. Metelka Počet diferenciální a integrální 4 (4) hodiny/týdně
    Dr. A. Hyška Analytická geometrie 4 (4) hodiny/týdně
    Dr. J. Široký Elementární matematika 2 (2) hodiny/týdně
  2 .ročník Dr. A. Hyška Algebra 4 (4) hodiny/týdně
    Dr. J. Metelka Syntetická geometrie 4 (4) hodiny/týdně
  3. ročník Dr. A. Hyška Algebra 2 (2) hodiny/týdně
    Dr. J. Široký Logické základy aritmetiky 2 (2) hodiny/týdně
    prof. Dr. J. Novák Školská statistika 2 (2) hodiny/týdně
    Dr. J. Široký Historický vývoj matematiky 2 (2) hodiny/týdně
  Rýsování      
  1. ročník Dr. J. Šimek Deskriptivní geometrie 4 (4) hodiny/týdně
    Dr. J. Široký Elementární matematika 2 (2) hodiny/týdně
  2. ročník Dr. J. Šimek Deskriptivní geometrie 4 (4) hodiny/týdně
    Dr. J. Široký Elementární matematika 2 (2) hodiny/týdně
         
1956/57 Matematika - učitelství      
  1. ročník Šindelář Matematická analysa 4 (4) hodiny/týdně
    Šindelář Analytická geometrie 3 (3) hodiny/týdně
    Věchtová Proseminář mateamtiky 2 (2) hodiny/týdně
  2. ročník Věchtová, Laitoch Matematická analysa 3 (3) hodiny/týdně
    Jiroušek Algebra 4 (4) hodiny/týdně
    Jiroušek Algebra pro fysiky 4 (2) hodiny/týdně
    Metelka, Šindelář Diferenciální geometrie 3 (3) hodiny/týdně
  3. ročník Laitoch Matematická analysa 3 (3) hodiny/týdně
    Široký Elementární geometrie 3 (3) hodiny/týdně
    Věchtová Elementární matematika - nepovinné 3 (3) hodiny/týdně
    Metelka Diferenciální geometrie 2 (2) hodiny/týdně
    Metelka Metodika vyučování matematiky 2 (2) hodiny/týdně
  4. ročník Zedek Seminář vyučování matem. a rýsování 2 (2) hodiny/týdně
1968/69 1. ročník - Matematika - učitelství Palát, Věchtová Matematická analýza I 6 (5) hodin/týdně
Přír. f.   Klucký Analytická geometrie I 2 (3) hodin/týdně
    Zedník Algebra I 3 (3) hodiny/týdně
    Srovnal Zobrazovací metody 2 hodiny/týdně
  2. ročník - Matematika - učitelství Věchtová, Laitoch Matematická analýza II 5 (5) hodin/týdně
    Jachanová Analytická geometrie II 3 (3) hodiny/týdně
    Vlčková Teoretická aritmetika 3 (3) hodiny/týdně
  3. ročník - Matematika - učitelství Laitoch Matematická analýza III 3 (3) hodin/týdně
  Sedláček Algebra II 3 (3) hodiny/týdně
  Žáková Elementární geometrie 3 (3) hodiny/týdně
  Marková Diferenciální geometrie 2 hodiny/týdně
  Havelka F. Základy topografie (2) hodiny/týdně
    Havelka F. Topografická práce v terénu 3 dny
  4. ročník - Matematika - učitelství Vlček Matematická analýza IV (3) hodiny/týdně
  Beneš, Mrkvička Matematické stroje 2 (3) hodiny/týdně
  Mačát Matem. logika 3 hodiny/týdně
  Havelka F. Numerické a grafické metody 2 hodiny/týdně
  Zedek Metodika matematiky 4 (2) hodiny/týdně
  Sedláček, Machala, Voráček, Trávníček Seminář z matematiky 2 (2) hodiny/týdně
    Kunderová Statistika 3 hodiny/týdně
  5. ročník - Matematika - učitelství   Seminář z matematiky 3 (4) hodiny/týdně
    Výběrové přednášky (Permutační grupy-Metelka, Numerické početní metody-Jiroušek, Vybrané partie z algebry-Sedláček 4 hodiny/týdně
  dále se matematika učí na oboru Fyzika, Chemie, Jemná mechanika a optika, Analytická chemie
  1. roč. - Numerická matem. Palát, Věchtová Matem. analýza I 6 (5) hodin/týdně
    Klucký Analytická geometrie I 3 (3) hodiny/týdně
    Zedník Algebra I 3 (3) hodiny/týdně
    Široká Fyzika pro matematiky 5 (5) hodiny/týdně
    Vystavěl Úvod do fyzikálního praktika 2 hodiny/týdně
    Vystavěl Fyzikální praktikum (3) hodiny/týdně
    Srovnal Zobrazovací metody 2 hodiny/týdně
  2. roč. - Numerická matem. Laitoch, Věchotová Matem. analýza II 5 (5) hodin/týdně
    Jachanová Analytická geometrie II 3 hodiny/týdně
    Jiroušek Algebra a num. početní metody 6 (10) hodin/týdně
    Štěrbová Teorie množin (3) hodiny/týdně
    Franc Teorie elektr. obvodů 2 (4) hodiny/týdně
    Vystavěl Elektronika 3 hodiny/týdně
  3. roč. - Numerická matem. Laitoch Matem. analýza III 3 hodiny/týdně
    Voráček Teor. funkcí komplexní proměnné 3 (3) hodiny/týdně
    Voráček Obyčejné difer. rovnice 3 hodiny/týdně
    Voráček Úvod do Laplaceovy transformace a její použití (3) hodiny/týdně
    Trávníček Úvod do teorie integrálu 2 hodiny/týdně
    Metelka Booleova algebra (4) hodiny/týdně
    Palát Parciální dif. rovnice (4) hodiny/týdně
    Beneš Nauka o počítacích strojích 4 (4) hodiny/týdně
    Mačát Matem. logika (5) hodin/týdně
    Havelka F. Nomografie (4) hodiny/týdně
  4. roč. - Numerická matem. Laitoch Numerické početní metody 7 hodin/týdně
    Metelka, Voráček Seminář z matematiky 2 (2) hodiny/týdně
    Palát Parciální dif. rovnice 4 hodiny/týdně
    Beneš, Král Programování 7 (8) hodin/týdně
    Kobza Lineární programování (4) hodiny/týdně
    Kunderová Pravděpodobnost a statistika 8 (8) hodin/týdně
      Exkurze - matematické stroje 3 dny
  5. roč. - Numerická matem. Beneš Nauka o počítacích strojích 2 hodiny/týdně
      Výběrové přednášky (Permutační grupy-Metelka, Vybrané partie z algebry-Sedláček)  2 hodiny/týdně
1968/69 1. ročník - učit. 1.stupeň Vlčková Matematika s teorií vyučování 3 (3) hodiny/týdně
Ped. f. 2. ročník - učit. 1.stupeň Mikeš Matematika s teorií vyučování 3 (3) hodiny/týdně
  3. ročník - učit. 1.stupeň Mikeš Matematika s teorií vyučování 2 (2) hodiny/týdně
  4. ročník - učit. 1.stupeň Veselý, Mikeš Matematika s teorií vyučování 2 (2) hodiny/týdně
  1. ročník - Matematika - učitelství Mikulík Úvod do mat. analýzy 4 (4) hodiny/týdně
    Kopecký Proseminář z aritmetiky 3 hodiny/týdně
    Černochová Proseminář z geometrie 3 hodiny/týdně
    Černochová Analytická geometrie (2) hodiny/týdně
    Zapletal   (4) hodiny/týdně
  2. ročník - Matematika - učitelství Kopecký Aritmetika 3 (3) hodiny/týdně
    Zapletal Analytická geometrie 2 hodiny/týdně
    Glivický Deskriptivní geometrie 4 (4) hodiny/týdně
    Matyášek Zobrazení a míra (4) hodiny/týdně
  3. ročník - Matematika - učitelství Matyášek Algebra 2 (2) hodiny/týdně
    Žáková, Matyášek Zobrazení a míra 3 (3) hodiny/týdně
    Glivický Deskriptivní geometrie 4 hodiny/týdně
    Zapletal, Franek Teorie vyučování matematice a rýsování 2 (4) hodiny/týdně
  4. ročník - Matematika - učitelství Černochová Algebra 4 hodiny/týdně
  Zedek Axiomatika 2 hodiny/týdně
  Veselý Matematická logika 2 hodiny/týdně
    Franek Teorie vyučování matematice a rýsování 3 (3) hodiny/týdně
  dále se matemaika učí na oboru Fyzika, Chemie, Základy prům. výroby
1970/71 1. ročník - Matematika - učitelství Palát, Věchtová Matematická analýza I 6 (5) hodin/týdně
Přír. f.   Jachanová Analytická geometrie I 2 (3) hodiny/týdně
    Zedník Algebra I 3 (3) hodiny/týdně
    Srovnal Zobrazovací metody 2 hodiny/týdně
  2. ročník - Matematika - učitelství Věchtová, Laitoch Matematická analýza II 5 (5) hodin/týdně
    Klucký Analytická geometrie II 3  hodiny/týdně
    Sedláčková Teoretická aritmetika 3 (3) hodiny/týdně
    Žáková Elementární geometrie 3 (3) hodiny/týdně
  3. ročník - Matematika - učitelství Laitoch Matematická analýza III 3 (3) hodin/týdně
  Sedláček Algebra II 3 (3) hodiny/týdně
  Žáková Elementární geometrie 3 (3) hodiny/týdně
  Marková Diferenciální geometrie 2 hodiny/týdně
  Havelka F. Základy topografie (2) hodiny/týdně
    Havelka F. Topografická práce v terénu 3 dny
  4. ročník - Matematika - učitelství Laitoch Funkce komplexní proměnné (3) hodiny/týdně
  Beneš, Mrkvička Matematické stroje 2 (3) hodin/týdně
  Mačát Matem. logika 3 hodiny/týdně
  Havelka F. Numerické a grafické metody 2 hodiny/týdně
  Zedek Metodika matematiky 4 (2) hodiny/týdně
  Sedláček, Machala, Voráček, Trávníček Seminář z matematiky 2 (2) hodiny/týdně
    Kunderová Pravděpodobnost a statistika 2 (2) hodiny/týdně
  5. ročník - Matematika - učitelství   Seminář z matematiky 3 (4) hodiny/týdně
      Výběrové přednášky (Vybrané partie z algebry-Sedláček, Projektivní dif. geometrie-Marková, Lineární transformace--Klucký) 4 hodiny/týdně
  dále se matematika učí na oboru Fyzika, Jemná mechanika a optika, Analytická chemie
  1. roč. - Numerická matem. Palát Matem. analýza I 6 (5) hodin/týdně
    Jachanová Analytická geometrie I 2 (3) hodin/týdně
    Zedník Algebra I 3 (3) hodiny/týdně
    Široká Fyzika pro matematiky 6 (4) hodiny/týdně
    Bumba Základy fyz. měření (2) hodiny/týdně
    Kunzfeld Elektronika (3) hodiny/týdně
    Srovnal Zobrazovací metody 2 hodiny/týdně
      Úvod do studia matematiky 2 hodiny/týdně
  2. roč. - Numerická matem. Laitoch, Věchotová Matem. analýza II 5 (5) hodin/týdně
    Klucký Analytická geometrie II 3 hodiny/týdně
    Krutský Algebra a num. početní metody 6 (8) hodin/týdně
    Štěrbová Teorie množin (3) hodiny/týdně
    Král Úvod do programování 6 hodin/týdně
    Franc Teorie elektr. obvodů 2 (4) hodiny/týdně
    Kunzfeld Elektronika 3 hodiny/týdně
    Trávníček Úvod do teorie integrálu (2) hodiny/týdně
  3. roč. - Numerická matem. Laitoch Matem. analýza III 3 hodiny/týdně
    Voráček Teor. funkcí komplexní proměnné 3 (3) hodiny/týdně
    Voráček Obyčejné difer. rovnice 3 (3) hodiny/týdně
    Palát Parciální dif. rovnice (4) hodiny/týdně
    Trávníček Úvod do teorie integrálu 2 hodiny/týdně
    Voráček Úvod do Laplaceovy transformace a její použití (3) hodiny/týdně
    Sedláček Booleova algebra 4 hodiny/týdně
    Beneš Nauka o počítacích strojích 4 (4) hodiny/týdně
    Mačát Matem. logika (5) hodin/týdně
    Havelka F. Nomografie (4) hodiny/týdně
  4. roč. - Numerická matem. Laitoch Funkcionální analýza (4) hodiny/týdně
    Trávníček Numerické početní metody 7 hodin/týdně
    Palát Parciální dif. rovnice 4 hodiny/týdně
    Beneš, Král Programování 7 (8) hodin/týdně
    Kobza Lineární programování (4) hodiny/týdně
    Kunderová Pravděpodobnost a statistika 8 (8) hodin/týdně
    Trávníček Seminář z matematiky 2 (2) hodiny/týdně
      Exkurze - matematické stroje 3 dny
      Výběrová přednáška (Nelineární diferenciální rovnice) 2 (2) hodiny/týdně
  5. roč. - Numerická matem. Beneš Nauka o počítacích strojích 2 hodiny/týdně
      Výběrové přednášky (Nelineární dif. rovnice-Voráček, Teorie řízení podniku) 2 hodiny/týdně
1970/71 1. ročník - učit. 1.stupeň neotvíral se    
Ped. f. 2. ročník - učit. 1.stupeň Mikeš Matematika s teorií vyučování 3 (3) hodiny/týdně
  3. ročník - učit. 1.stupeň Mikeš Matematika s teorií vyučování 2 (2) hodiny/týdně
  4. ročník - učit. 1.stupeň Veselý, Mikeš Matematika s teorií vyučování 2 (2) hodiny/týdně
  1. ročník - Matematika - učitelství Mikulík Úvod do mat. analýzy (4) hodiny/týdně
    Kopecký Algebra (3) hodiny/týdně
    Ženčáková Deskriptivní geometrie 2 hodiny/týdně
    Zapletal Analytická geometrie 2 (4) hodiny/týdně
    Kopecký, Ženčák Úvod do studia matematiky 6 hodiny/týdně
  2. ročník - Matematika - učitelství Mikulík Úvod do mat. analýzy 4 hodiny/týdně
    Kopecký Algebra 2 (2) hodiny/týdně
    Černochová Deskriptivní geometrie 4 (4) hodiny/týdně
    Ženčáková Zobrazení a míra (4) hodiny/týdně
    Franek Teorie vyučování matematice a rýsování (2) hodiny/týdně
  3. ročník - Matematika - učitelství Matyášek Algebra 2 (2) hodiny/týdně
    Matyášek Zobrazení a míra 2 (4) hodiny/týdně
    Černochová Deskriptivní geometrie 2 (2) hodiny/týdně
      Matematické stroje 3 hodiny/týdně
    Franek Teorie vyučování matematice a rýsování 2 (4) hodiny/týdně
  4. ročník - Matematika - učitelství Mikulík Algebra 4 hodiny/týdně
  Mikulík Axiomatika a logika 3 hodiny/týdně
    Franek, Zapletal Teorie vyučování matematice a rýsování 6 hodin/týdně
  dále se matematika učí na oboru Fyzika, Chemie, Základy prům. výroby
1972/73 1. ročník - Matematika - učitelství   Matematická analýza I 4 (5) hodin/týdně
Přír. f.     Analytická geometrie I 2 (3) hodiny/týdně
      Algebra I 3 (3) hodiny/týdně
      Zobrazovací metody 2 hodiny/týdně
  2. ročník - Matematika - učitelství   Matematická analýza II 6 (4) hodin/týdně
      Analytická geometrie II 3  hodiny/týdně
      Teoretická aritmetika 3 (3) hodiny/týdně
      Elementární geometrie (3) hodiny/týdně
  3. ročník - Matematika - učitelství   Matematická analýza III 3 (3) hodin/týdně
    Algebra II 3 (4) hodiny/týdně
    Elementární geometrie 3 (2) hodiny/týdně
    Diferenciální geometrie 2 hodiny/týdně
    Grafické metody (2) hodiny/týdně
  4. ročník - Matematika - učitelství   Funkce komplexní proměnné (3) hodiny/týdně
    Matematické stroje 2 (3) hodin/týdně
    Matem. logika 3 hodiny/týdně
    Metodika matematiky a seminář 3 (2) hodiny/týdně
    Seminář z matematiky 2 (2) hodiny/týdně
    Pravděpodobnost a statistika 2 (2) hodiny/týdně
  5. ročník - Matematika - učitelství   Funkce komplexní proměnné 5 hodin/týdně
    Seminář z matematiky 3 (4) hodiny/týdně
      Výběrové přednášky 4 (4) hodiny/týdně
  1. roč. - Numerická matem.   Matem. analýza I 5 (5) hodin/týdně
      Analytická geometrie I 2 (3) hodin/týdně
      Algebra I 3 (3) hodiny/týdně
      Fyzika pro matematiky 6 (4) hodiny/týdně
      Základy fyz. měření (2) hodiny/týdně
      Elektronika (2) hodiny/týdně
      Zobrazovací metody 2 hodiny/týdně
      Úvod do studia matematiky 2 hodiny/týdně
  2. roč. - Numerická matem.   Matem. analýza II 6 (4) hodin/týdně
      Analytická geometrie II 3 hodiny/týdně
      Num. početní metody (8) hodin/týdně
      Teorie množin (3) hodiny/týdně
      Programování samočinných a číslicových počítačů 4 hodin/týdně
      Teorie elektr. obvodů 2 (4) hodiny/týdně
      Elektronika 3 hodiny/týdně
      Úvod do teorie integrálu (2) hodiny/týdně
  3. roč. - Numerická matem.   Matem. analýza III 3 hodiny/týdně
      Teor. funkcí komplexní proměnné 3 (3) hodiny/týdně
      Obyčejné difer. rovnice (6) hodiny/týdně
      Parciální dif. rovnice (4) hodiny/týdně
      Úvod do teorie integrálu 2 hodiny/týdně
      Úvod do Laplaceovy transformace a její použití (3) hodiny/týdně
      Algebra III 4 hodiny/týdně
      Nauka o počítacích strojích 4 (4) hodiny/týdně
      Matem. logika (5) hodin/týdně
      Nomografie (4) hodiny/týdně
      Diferenciální geometrie 3 hodiny/týdně
      Seminář z difer. rovnic 2 hodiny/týdně
  4. roč. - Numerická matem.   Funkcionální analýza (4) hodiny/týdně
      Numerické početní metody 7 hodin/týdně
      Parciální dif. rovnice 4 hodiny/týdně
      Programování analogových a číslicových počítačů I 7 (2) hodin/týdně
      Lineární programování (4) hodiny/týdně
      Pravděpodobnost a statistika 4 (4) hodin/týdně
      Seminář z matematiky 2 (2) hodiny/týdně
      Exkurze - matematické stroje 3 dny
      Nelineární diferenciální rovnice 2 (2) hodiny/týdně
  5. roč. - Numerická matem.   Programování analogových a hybridních počítačů II 2 hodiny/týdně
      Teorie řízení podniku 2 hodiny/týdně
      Seminář z matematiky 2 hodiny/týdně
      Oborová praxe (2 měsíce)
      Vybrané kapitoly z topologie 2 hodiny/týdně
  dále se matematika učí na oboru Fyzika, Jemná mechanika a optika, Analytická chemie      
1972/73 1. ročník - učit. 1.stupeň   Matematika s teorií vyučování 4 (4) hodiny/týdně
Ped. f. 2. ročník - učit. 1.stupeň   Matematika s teorií vyučování 4 (4) hodiny/týdně
  3. ročník - učit. 1.stupeň   Matematika s teorií vyučování 2 (3) hodiny/týdně
  4. ročník - učit. 1.stupeň neotvíral se    
  1. ročník - Matematika - učitelství   Proseminář z algebry 3 hodiny/týdně
      Proseminář z geometrie 3 hodiny/týdně
      Úvod do mat. analýzy 2 hodiny/týdně
      Analytická geometrie (4) hodiny/týdně
      Algebra 3 hodiny/týdně
  2. ročník - Matematika - učitelství   Úvod do mat. analýzy 3 hodiny/týdně
      Algebra 2 (2) hodiny/týdně
      Deskriptivní geometrie 3 (2) hodiny/týdně
      Zobrazení a míra (3) hodiny/týdně
      Teorie vyučování matematice (1) hodiny/týdně
  3. ročník - Matematika - učitelství   Aritmetika 2 (3) hodiny/týdně
      Zobrazení a míra 3 (3) hodiny/týdně
      Deskriptivní geometrie 3 hodiny/týdně
      Teorie vyučování matematice 2 (2) hodiny/týdně
  4. ročník - Matematika - učitelství   Aritmetika 2 hodiny/týdně
    Axiomatika a logika 3 hodiny/týdně
      Teorie vyučování matematice 6 (1) hodin/týdně
  dále se matemaika učí na oboru Fyzika, Chemie, Základy prům. výroby
1973/74 1. ročník - Matematika - učitelství Palát, Hošek Matematická analýza I 4 (5) hodin/týdně
Přír. f.   Klucký Analytická geometrie I 2 (3) hodiny/týdně
    Zedník Algebra I 3 (3) hodiny/týdně
    Srovnal Zobrazovací metody 2 hodiny/týdně
  2. ročník - Matematika - učitelství Hošek, Laitoch Matematická analýza II 6 (4) hodin/týdně
    Klucký Analytická geometrie II 3  hodiny/týdně
    Sedláčková Teoretická aritmetika 3 (3) hodiny/týdně
    Žáková Elementární geometrie (3) hodiny/týdně
  3. ročník - Matematika - učitelství Laitoch Matematická analýza III 3 (3) hodin/týdně
  Sedláček Algebra II 3 (4) hodiny/týdně
  Žáková Elementární geometrie 3 (2) hodiny/týdně
  Marková Diferenciální geometrie 2 hodiny/týdně
  Jachanová Grafické metody (2) hodiny/týdně
  4. ročník - Matematika - učitelství Laitoch Funkce komplexní proměnné (3) hodiny/týdně
  Beneš, Mrkvička Matematické stroje 2 (3) hodin/týdně
  Židek Matem. logika 3 hodiny/týdně
  Zedek, Židek, Sedláček Metodika matematiky a seminář 3 (2) hodiny/týdně
  Sedláček, Marková, Zedek, Kunderová Seminář z matematiky 2 (2) hodiny/týdně
  Kunderová Pravděpodobnost a statistika 2 (2) hodiny/týdně
  5. ročník - Matematika - učitelství Laitoch Funkce komplexní proměnné 5 hodin/týdně
  Laitoch, Zedek, Sedláček Seminář z matematiky 3 (4) hodiny/týdně
    Zedník, Marková, Žáková, Mrkvička Výběrové přednášky 4 (4) hodiny/týdně
  1. roč. - Numerická matem. Palát, Hošek Matem. analýza I 5 (5) hodin/týdně
    Jachanová Analytická geometrie I 2 (3) hodin/týdně
    Zedník Algebra I 3 (3) hodiny/týdně
    Široká Fyzika pro matematiky 6 hodiny/týdně
    Pospíšil Elektronika (4) hodiny/týdně
    Srovnal Zobrazovací metody 2 hodiny/týdně
    Štěrbová Úvod do studia matematiky 2 hodiny/týdně
  2. roč. - Numerická matem. Hošek, Laitoch Matem. analýza II 6 (4) hodin/týdně
    Jachanová Analytická geometrie II 3 hodiny/týdně
    Krutský Num. početní metody (8) hodin/týdně
    Štěrbová Teorie množin (3) hodiny/týdně
    Mrkvička Programování samočinných a číslicových počítačů 5 hodin/týdně
    Franc Teorie elektr. obvodů 2 (4) hodiny/týdně
      Úvod do teorie integrálu (2) hodiny/týdně
  3. roč. - Numerická matem. Laitoch Matem. analýza III 3 hodiny/týdně
    Zeman Teor. funkcí komplexní proměnné 6 hodiny/týdně
    Zeman Obyčejné difer. rovnice 3 (3) hodiny/týdně
    Palát Parciální dif. rovnice (6) hodiny/týdně
      Úvod do teorie integrálu 2 hodiny/týdně
    Staněk Úvod do Laplaceovy transformace a její použití (3) hodiny/týdně
    Sedláček Algebra III 4 hodiny/týdně
    Beneš Nauka o počítacích strojích 4 (4) hodiny/týdně
    Rachůnek Matem. logika (5) hodin/týdně
    Krutský Nomografie (4) hodiny/týdně
    Marková Diferenciální geometrie 3 hodiny/týdně
  4. roč. - Numerická matem. laitoch Funkcionální analýza (4) hodiny/týdně
    Kobza Numerické početní metody 7 hodin/týdně
    Palát Parciální dif. rovnice 4 hodiny/týdně
    Beneš Programování analogových počítačů I 6 hodin/týdně
    Král Programování číslicových počítačů I 2 (4) hodiny/týdně
    Kunderová Pravděpodobnost a statistika 4 (4) hodin/týdně
    Zedník, Palát Seminář z matematiky 2 (2) hodiny/týdně
    Zedník Teorie grafů (3) hodiny/týdně
      Exkurze - matematické stroje 3 dny
  5. roč. - Numerická matem. Beneš Programování analogových a hybridních počítačů II 4 hodiny/týdně
    Hronek Teorie řízení podniku 2 hodiny/týdně
      Seminář z matematiky 2 hodiny/týdně
      Oborová praxe (2 měsíce)
    Štěrbová Vybrané kapitoly z topologie 2 hodiny/týdně
  dále se matematika učí na oboru Fyzika, Jemná mechanika a optika, Analytická chemie
1973/74 1. ročník - učit. 1.stupeň Dvořák, Soběhartová Matematika s teorií vyučování 4 (4) hodiny/týdně
Ped. f. 2. ročník - učit. 1.stupeň Dvořák Matematika s teorií vyučování 4 (4) hodiny/týdně
  3. ročník - učit. 1.stupeň Dvořák Matematika s teorií vyučování 2 (3) hodiny/týdně
  4. ročník - učit. 1.stupeň nic    
  1. ročník - Matematika - učitelství Kopecký Proseminář z algebry 3 hodiny/týdně
    Ženčáková Proseminář z geometrie 2 hodiny/týdně
    Mikulík Úvod do mat. analýzy (3) hodiny/týdně
    Jachanová Analytická geometrie 3 (2) hodiny/týdně
    Matyášek Algebra (3) hodiny/týdně
  2. ročník - Matematika - učitelství Mikulík Úvod do mat. analýzy 3 hodiny/týdně
    Mikulík Algebra 2 (2) hodiny/týdně
    Srovnal Deskriptivní geometrie 3 (2) hodiny/týdně
    Matyášek Zobrazení a míra (3) hodiny/týdně
    Franek Teorie vyučování matematice (1) hodiny/týdně
  3. ročník - Matematika - učitelství Kopecký Aritmetika 2 (3) hodiny/týdně
    Ženčáková Zobrazení a míra 2 (3) hodiny/týdně
    Srovnal Deskriptivní geometrie 3 hodiny/týdně
    Franek Teorie vyučování matematice 2 (2) hodiny/týdně
  4. ročník - Matematika - učitelství Kopecký Aritmetika 2 hodiny/týdně
  Mikulík Axiomatika a logika 3 hodiny/týdně
    Zapletal, Franek Teorie vyučování matematice 5 (1) hodin/týdně
  dále se matematika učí na oboru Fyzika
1974/75 1. ročník - Matematika - učitelství Palát, Hošek Matematická analýza I 4 (5) hodin/týdně
Přír. f.   Klucký Analytická geometrie I 2 (3) hodiny/týdně
    Zedník Algebra I 3 (3) hodiny/týdně
    Srovnal Zobrazovací metody 2 hodiny/týdně
  2. ročník - Matematika - učitelství Hošek Matematická analýza II 6 (4) hodin/týdně
    Klucký Analytická geometrie II 3  hodiny/týdně
    Sedláčková Teoretická aritmetika 3 (3) hodiny/týdně
    Žáková Elementární geometrie (3) hodiny/týdně
  3. ročník - Matematika - učitelství Vanžura Matematická analýza III 3 (3) hodin/týdně
  Sedláček Algebra II 3 (4) hodiny/týdně
  Žáková Elementární geometrie 3 (2) hodiny/týdně
  Marková Diferenciální geometrie 2 hodiny/týdně
  Jachanová Grafické metody (2) hodiny/týdně
  4. ročník - Matematika - učitelství Laitoch Funkce komplexní proměnné (3) hodiny/týdně
  Beneš, Mrkvička Matematické stroje 2 (3) hodin/týdně
  Židek Matem. logika 3 hodiny/týdně
  Zedek, Židek, Sedláček Metodika matematiky a seminář 3 (2) hodiny/týdně
  Sedláček, Klucký, Zedek, Kunderová Seminář z matematiky 2 (2) hodiny/týdně
  Kunderová Pravděpodobnost a statistika 2 (2) hodiny/týdně
  5. ročník - Matematika - učitelství Laitoch Funkce komplexní proměnné 5 hodin/týdně
  Laitoch, Zedek, Sedláček Seminář z matematiky 3 (4) hodiny/týdně
      Výběrové přednášky(Algebraická geometrie-Klucký, Teorie grafů-Zedník, Transformace v eukleidovské rovině-Žáková) 4 (4) hodiny/týdně
  1. roč. - Numerická matem. Laitoch Matem. analýza I 5 (5) hodin/týdně
    Klucký Analytická geometrie I 2 (3) hodin/týdně
    Zedník Algebra I 3 (3) hodiny/týdně
    Široká Fyzika pro matematiky 6 hodiny/týdně
    Pospíšil, Bumba, Široká Elektronika (4) hodiny/týdně
    Srovnal Zobrazovací metody 2 hodiny/týdně
    Štěrbová Úvod do studia matematiky 2 hodiny/týdně
  2. roč. - Numerická matem. Hošek Matem. analýza II 6 (4) hodin/týdně
    Klucký Analytická geometrie II 3 hodiny/týdně
    Krutský Num. početní metody (8) hodin/týdně
    Krutský Algebra II 6 hodiny/týdně
    Štěrbová Teorie množin (3) hodiny/týdně
    Mrkvička Programování samočinných a číslicových počítačů 5 hodin/týdně
    Dvořák Teorie elektr. obvodů 2 (4) hodiny/týdně
    Kojecký Kybernetika (2) hodiny/týdně
      Úvod do teorie integrálu (2) hodiny/týdně
  3. roč. - Numerická matem. Vanžura Matem. analýza III 3 hodiny/týdně
    Zeman Teor. funkcí komplexní proměnné 6 hodiny/týdně
    Neuman Obyčejné difer. rovnice 3 (3) hodiny/týdně
    Palát Parciální dif. rovnice (6) hodiny/týdně
    Neuman Úvod do teorie integrálu 2 hodiny/týdně
    Vanžura Úvod do Laplaceovy transformace a její použití (3) hodiny/týdně
    Sedláček Algebra III 4 hodiny/týdně
    Beneš Nauka o počítacích strojích 4 (4) hodiny/týdně
    Rachůnek Matem. logika (5) hodin/týdně
    Krutský Nomografie (4) hodiny/týdně
    Marková Diferenciální geometrie 3 hodiny/týdně
  4. roč. - Numerická matem. Laitoch Funkcionální analýza (4) hodiny/týdně
    Kobza Numerické početní metody 7 hodin/týdně
    Palát Parciální dif. rovnice 4 hodiny/týdně
    Beneš Programování analogových počítačů I 6 hodin/týdně
    Král Programování číslicových počítačů I 2 (4) hodiny/týdně
    Kobza Úvod do matem. programování 6 hodin/týdně
    Kunderová Pravděpodobnost a statistika 4 (4) hodin/týdně
    Zedník, Palát Seminář z matematiky 2 (2) hodiny/týdně
    Zedník Teorie grafů (3) hodiny/týdně
      Exkurze - matematické stroje 3 dny
  5. roč. - Numerická matem. Beneš Programování analogových a hybridních počítačů II 4 hodiny/týdně
    Hronek Teorie řízení podniku 2 hodiny/týdně
      Seminář z matematiky 2 hodiny/týdně
      Oborová praxe (2 měsíce)
    Štěrbová Vybrané kapitoly z topologie 2 hodiny/týdně
  1. ročník - Matematická infomatika      
  dále se matematika učí na oboru Jemná mechanika a optika, Analytická chemie
1974/75 1. ročník - učit. 1.stupeň Dvořák, Soběhartová Matematika s teorií vyučování 4 (4) hodiny/týdně
Ped. f. 2. ročník - učit. 1.stupeň Dvořák Matematika s teorií vyučování 4 (4) hodiny/týdně
  3. ročník - učit. 1.stupeň Dvořák Matematika s teorií vyučování 2 (3) hodiny/týdně
  4. ročník - učit. 1.stupeň nic    
  1. ročník - Matematika - učitelství Kopecký Proseminář z algebry 3 hodiny/týdně
    Ženčáková Proseminář z geometrie 2 hodiny/týdně
    Mikulík Úvod do mat. analýzy (3) hodiny/týdně
    Jachanová Analytická geometrie 3 (2) hodiny/týdně
    Matyášek Algebra (3) hodiny/týdně
  2. ročník - Matematika - učitelství Mikulík Úvod do mat. analýzy 3 hodiny/týdně
    Mikulík Algebra 2 (2) hodiny/týdně
    Srovnal Deskriptivní geometrie 3 (2) hodiny/týdně
    Matyášek Zobrazení a míra (3) hodiny/týdně
    Franek Teorie vyučování matematice (1) hodiny/týdně
  3. ročník - Matematika - učitelství Kopecký Aritmetika 2 (3) hodiny/týdně
    Ženčáková Zobrazení a míra 2 (3) hodiny/týdně
    Srovnal Deskriptivní geometrie 3 hodiny/týdně
    Franek Teorie vyučování matematice 2 (2) hodiny/týdně
  4. ročník - Matematika - učitelství Kopecký Aritmetika 2 hodiny/týdně
  Mikulík Axiomatika a logika 3 hodiny/týdně
    Zapletal, Franek Teorie vyučování matematice 5 (1) hodin/týdně
  dále se matematika učí na oboru Fyzika, Chemie
1976/77 1. ročník - Matematika - učitelství Palát, Hošek Matematická analýza I 4 (5) hodin/týdně
Přír. f.   Klucký Analytická geometrie I 2 (3) hodiny/týdně
    Zedník Algebra I 3 (3) hodiny/týdně
    Srovnal Zobrazovací metody 2 hodiny/týdně
  2. ročník - Matematika - učitelství Hošek, Vlček Matematická analýza II 6 (4) hodin/týdně
    Klucký Analytická geometrie II 3  hodiny/týdně
    Sedláčková Teoretická aritmetika 3 (3) hodiny/týdně
    Žáková Elementární geometrie (3) hodiny/týdně
  3. ročník - Matematika - učitelství Laitoch, Vlček Matematická analýza III 3 (3) hodin/týdně
  Sedláček Algebra II 3 (4) hodiny/týdně
  Žáková Elementární geometrie 3 (2) hodiny/týdně
  Marková Diferenciální geometrie 2 hodiny/týdně
  Jachanová Grafické metody (2) hodiny/týdně
  4. ročník - Matematika - učitelství Laitoch Teorie funkcí komplexní proměnné (3) hodiny/týdně
  Beneš, Mrkvička Matematické stroje 2 (3) hodin/týdně
  Židek Matem. logika 3 hodiny/týdně
  Zedek, Židek, Sedláčková Metodika matematiky a seminář 3 (2) hodiny/týdně
  Švec, Klucký, Židek, Kunderová Seminář z matematiky 2 (2) hodiny/týdně
  Kunderová Pravděpodobnost a statistika 2 (2) hodiny/týdně
  5. ročník - Matematika - učitelství Laitoch Teorie funkcí komplexní proměnné 5 hodin/týdně
  Palát, Zedek, Sedláček Seminář z matematiky 3 (4) hodiny/týdně
    Zedník, Žáková, Mrkvička Výběrové přednášky (Teorie grafů-Zedník, Vybrané kapitoly z geometrie-Marková,  Vybrané kapitoly z metodiky matematiky-Zedek) 4 (4) hodiny/týdně
  1. roč. - Matem. se zam. na num. metody Laitoch, Hošek Matem. analýza I 5 (5) hodin/týdně
    Klucký Analytická geometrie I 2 (3) hodin/týdně
    Zedník Algebra I 3 (3) hodiny/týdně
    Široká Fyzika pro matematiky 6 hodiny/týdně
    Pospíšil, Bumba, Široká Elektronika (4) hodiny/týdně
    Srovnal Zobrazovací metody 2 hodiny/týdně
    Kojecký Úvod do programování (5) hodin/týdně
    Štěrbová Úvod do studia matematiky 2 hodiny/týdně
  2. roč. - Matem. se zam. na num. metody Hošek, Zeman Matem. analýza II 6 (4) hodin/týdně
    Klucký Analytická geometrie II 3 hodiny/týdně
    Krutský Num. početní metody (8) hodin/týdně
    Krutský Algebra II 6 hodiny/týdně
    Štěrbová Teorie množin (3) hodiny/týdně
    Mrkvička Programování samočinných číslicových počítačů 5 hodin/týdně
    Dvořák Teorie elektr. obvodů 2 (4) hodiny/týdně
    Kojecký Kybernetika (2) hodiny/týdně
    Rachůnková Úvod do teorie integrálu (2) hodiny/týdně
  3. roč. - Matem. se zam. na num. metody Zeman Matem. analýza III 3 hodiny/týdně
    Zeman Teor. funkcí komplexní proměnné 6 hodiny/týdně
    Palát Obyčejné difer. rovnice 3 (3) hodiny/týdně
    Palát Parciální dif. rovnice (6) hodiny/týdně
    Rachůnková Úvod do teorie integrálu 2 hodiny/týdně
    Skalská Úvod do Laplaceovy transformace a její použití (3) hodiny/týdně
    Sedláček Algebra III 4 hodiny/týdně
    Beneš Nauka o počítacích strojích 4 (4) hodiny/týdně
    Rachůnek Matem. logika (5) hodin/týdně
    Krutský Nomografie (4) hodiny/týdně
    Marková Diferenciální geometrie 3 hodiny/týdně
  4. roč. - Matem. se zam. na num. metody Švec Funkcionální analýza (4) hodiny/týdně
    Kobza Numerické početní metody 7 hodin/týdně
    Palát Parciální dif. rovnice 4 hodiny/týdně
    Beneš Programování analogových počítačů I 6 hodin/týdně
    Král Programování číslicových počítačů I 2 (4) hodiny/týdně
    Maixner Úvod do matem. programování 6 hodin/týdně
    Kunderová Pravděpodobnost a statistika 4 (4) hodin/týdně
    Zedník, Laitoch Seminář z matematiky 2 (2) hodiny/týdně
    Zedník Teorie grafů (3) hodiny/týdně
    Hronek Teorie řízení podniku 2 hodiny/týdně
      Exkurze - matematické stroje 3 dny
  5. roč. - Matem. se zam. na num. metody Beneš Programování analogových a hybridních počítačů II 4 hodiny/týdně
    Nevřiva, Zedník Seminář z matematiky 2 hodiny/týdně
    Nevřiva Oborová praxe (2 měsíce)
    Nevřiva Technické aplikace počítačů 2 hodiny/týdně
    Štěrbová Vybrané kapitoly z topologie 2 hodiny/týdně
  1. ročník - Num. matem. se zam. na matem. zabezpečení výpoč. techniky stejné jako předcházející obor    
  2. ročník - Num. matem. se zam. na matem. zabezpečení výpoč. techniky stejné jako předcházející obor    
  3. ročník - Num. matem. se zam. na matem. zabezpečení výpoč. techniky Zeman, Palát Vybrané partie z analýzy 3 (3) hodiny/týdně
    Kunderová Pravděpodobnost a statistika 4 (4) hodiny/týdně
    Maixner Numerické metody 3 hodiny/týdně
    Rozsíval Organizace a zpracování dat 2 hodiny/týdně
    Zedník Kombinatorika a teorie grafů 3 hodiny/týdně
    Rachůnek Teorie aut. a teorie grafů 3 (4) hodiny/týdně
    Beneš, Mrkvička Systémové programování 3 (3) hodiny/týdně
    Beneš Počítačové systémy (2) hodiny/týdně
    Sedláček Vybrané partie z algebry (3) hodiny/týdně
  mezi doporučenými předměty jsou Semináře z mat. analýzy pro I.-IV. ročník Matematiky se zam. na num. metody a mat. zabezp. výp. systémů
  dále se matematika učí na oboru Fyzika se zaměřením na optiku a jemnou mechaniku, Fyzika se zaměřením na optoelektroniku,Chemie se zaměřením na analytickou chemii
1976/77 1. ročník - učit. 1.stupeň Ženčáková Základy elementární aritmetiky 3 (3) hodiny/týdně
Ped. f. 2. ročník - učit. 1.stupeň Novák, Stopenová Matematika s teorií vyučování 4 (4) hodiny/týdně
  3. ročník - učit. 1.stupeň Zapletal, Prokešová Matematika s teorií vyučování 2 (2) hodiny/týdně
  Janoušek, Stopenová, Musilová Praxe z matematiky 1 (1) hodina/týdně
  4. ročník - učit. 1.stupeň nic    
  1. ročník - Matematika - učitelství Kopecký Proseminář z algebry 3 hodiny/týdně
    Ženčáková Proseminář z geometrie 2 hodiny/týdně
    Mikulík Úvod do mat. analýzy (3) hodiny/týdně
    Zapletal Analytická geometrie 3 (2) hodiny/týdně
    Matyášek Algebra (3) hodiny/týdně
  2. ročník - Matematika - učitelství Mikulík Úvod do mat. analýzy 3 hodiny/týdně
    Matyášek Algebra 2 (2) hodiny/týdně
    Srovnal, Slouka Deskriptivní geometrie 3 (2) hodiny/týdně
    Matyášek Zobrazení a míra (3) hodiny/týdně
    Franek Teorie vyučování matematice (1) hodiny/týdně
  3. ročník - Matematika - učitelství Kopecký Aritmetika 2 (3) hodiny/týdně
    Matyášek Zobrazení a míra 2 (3) hodiny/týdně
    Srovnal Deskriptivní geometrie 3 hodiny/týdně
    Franek Teorie vyučování matematice 2 (2) hodiny/týdně
  4. ročník - Matematika - učitelství Kopecký Aritmetika 2 hodiny/týdně
  Mikulík Axiomatika a logika 3 hodiny/týdně
    Zapletal, Franek Teorie vyučování matematice 5 (1) hodin/týdně
  dále se matematika učí na oboru Fyzika, Chemie
1980/81 1. ročník - Matematika - učitelství Žáková, Srovnal Průpravný předmět 2 (2) hodin/týdně
Přír. f.   Laitoch Matematická analýza 4 (3) hodiny/týdně
    Zedník, Rachůnek Algebra a teoretická algebra 4 (3) hodiny/týdně
    Marková Geometrie (2) hodiny/týdně
  2. ročník - Matematika - učitelství Hošek, Vlček Matematická analýza 4 (4) hodin/týdně
    Sedláček, Zedník Algebra a teoretická algebra 3  hodiny/týdně
    Marková, Jachanová, Žáková Geometrie 3 (3) hodiny/týdně
  3. ročník - Matematika - učitelství Vlček Matematická analýza 3 (3) hodin/týdně
  Sedláček Algebra a teoretická algebra 3 hodiny/týdně
  Jachanová, Žáková Geometrie 4 hodiny/týdně
  Tesaříková Pravděpodobnost a statistika (4) hodiny/týdně
  Vanžurová, Žáková Konstrukční geometrie (3) hodiny/týdně
  Sedláčková, Židek Didaktika matematiky (3) hodiny/týdně
  4. ročník - Matematika - učitelství Žáková, Vanžurová Konstrukční geometrie 2 hodiny/týdně
  Štěrbová Teorie množin 1 (2) hodin/týdně
  Tesaříková Pravděpodobnost a statistika 5 hodin/týdně
  Skalská Programování a počítače (6) hodin/týdně
  Sedláček, Marková, Klucký, Zedník Seminář z matematiky 2 (2) hodiny/týdně
  Sedláčková, Židek Didaktika matematiky 3 (2) hodiny/týdně
  5. ročník - Matematika - učitelství Laitoch Teorie funkcí komplexní proměnné 5 hodin/týdně
  Palát, Sedláčková, Sedláček Seminář z matematiky 3 (4) hodiny/týdně
    Sedláček, Marková Výběrové přednášky (Teorie grafů, Vybrané kapitoly z geometrie) 2 (2) hodiny/týdně
  1. roč. - Matem. analýza Vanžura Matem. analýza 8 (8) hodin/týdně
    Krutský Úvod do algebry 6 hodin/týdně
    Klucký Lineární algebra a geometrie (4) hodiny/týdně
    Krutský Algebra (3) hodiny/týdně
    Štěrbová, Krutský Úvod do teorie množin 3 (3) hodiny/týdně
    Dočekal, Hovadík Programování 4 (4) hodiny/týdně
  2. roč. - Matem. analýza Rachůnková Matem. analýza 6 (6) hodin/týdně
    Krutský Algebra 6 hodin/týdně
    Kobza Numerické metody 4 (4) hodin/týdně
    Kunderová Pravděpodobnost a statistika 6 hodiny/týdně
    Marková, Vanžura, Vlčková Základy oboru 6 (6) hodiny/týdně
  3. roč. - Matem. analýza Staněk Seminář z teorie funkcí 2 (4) hodiny/týdně
    Palát Obyčejné difer. rovnice (6) hodin/týdně
    Štěrbová Topologie a geometrie 5 hodin/týdně
    Staněk Funkcionální analýza 3 (3) hodiny/týdně
    Štěrbová Seminář z teorie oper. a prost. 2 (2) hodiny/týdně
    Laitoch, Zeman Komplexní analýza 6 (4) hodin/týdně
    Vanžura Výběrová přednáška 2 (2) hodiny/týdně
  1. roč. - Přibližné a numerické metody Vanžura Matem. analýza 8 (8) hodin/týdně
    Krutský Úvod do algebry 6 hodin/týdně
    Klucký Lineární algebra a geometrie (4) hodiny/týdně
    Krutský Algebra (3) hodiny/týdně
    Štěrbová, Krutský Úvod do teorie množin 3 (3) hodiny/týdně
    Dočekal Programování 4 (4) hodiny/týdně
  2. roč. - Matem. analýza Rachůnková Matem. analýza 6 (6) hodin/týdně
    Krutský Algebra 6 hodin/týdně
    Kobza Numerické metody 4 (4) hodin/týdně
    Kunderová Pravděpodobnost a statistika 6 hodiny/týdně
    Marková, Vanžura, Vičarová Základy oboru 6 (6) hodiny/týdně
  3. roč. - Matem. analýza Kojecký Numerická matematika 3 (4) hodiny/týdně
    Pechanec Funkcionální analýza 3 (4) hodin/týdně
    Zeman Funkce komplexní proměnné 5 hodin/týdně
    Palát Obyčejné difer. rovnice 5 hodin/týdně
    Palát Rovnice mat. fyziky (6) hodin/týdně
    Homola Praktikum programování 2 (2) hodiny/týdně
    Kojecký Seminář ze spec. num. metod 2 (2) hodiny/týdně
    Pechanec Seminář z variačních metod 2 hodiny/týdně
    Kobza Seminář z teorie spline funkcí 2 (2) hodiny/týdně
  4. roč. - Matem. analýza Kobza Numerická matematika 3 (3) hodiny/týdně
    Kojecký Numer. metody funkc. analýzy 5 (4) hodiny/týdně
    Zeman Difer. rovnice v kompl. oboru 2 hodiny/týdně
    Pechanec Speciální funkce 4 hodiny/týdně
    Maixner Matematické programování (5) hodin/týdně
    Kobza Seminář ze spec. num. metod 2 (2) hodiny/týdně
    Hronek, Maixner Výběrová přednáška 2 (2) hodiny/týdně
    Hronek, Maixner Výběrový seminář 2 (2) hodiny/týdně
  5. roč. - Matem. se zam. na num. metody Beneš Programování analogových a hybridních počítačů 4 hodiny/týdně
    Maixner, Zedník Seminář z matematiky 4 hodiny/týdně
    Štěrbová Vybrané kapitoly z topologie 2 hodiny/týdně
    Maixner Technické aplikace počítačů 2 hodiny/týdně
    Kojecký Exkurze 2 dny
  dále se matematika učí na oboru Teoretická kybernetika a matematická informatika, Biofyzika a chemická fyzika, Optika (jemná mechanika), Optika (optoelektonika), Anorganická chemie, Analytická chemie
1980/81 1. ročník - učit. 1.stupeň Ženčáková, Janoušek Základy elementární aritmetiky 3 (3) hodiny/týdně
Ped. f. 2. ročník - učit. 1.stupeň Ženčáková, Janoušek Základy elementární aritmetiky 3 hodiny/týdně
    Ženčáková, Stopenová Základy elementární geometrie (3) hodiny/týdně
  3. ročník - učit. 1.stupeň Zapletal, Novák Didaktika matematiky 3 (3) hodiny/týdně
  4. ročník - učit. 1.stupeň Zapletal Matemat. seminář 2 hodiny/týdně
  1. ročník - Matematika - učitelství Mikulík, Andrlová Matematická analýza 4 (3) hodiny/týdně
    Matyášek, Kopecký Algebra a teoretická aritmetika 4 (3) hodiny/týdně
    Matyášek Geometrie (2) hodiny/týdně
  2. ročník - Matematika - učitelství Mikulík, Andrlová Matematická analýza 4 (3) hodiny/týdně
    Matyášek, Kopecký Algebra a teoretická aritmetika 4 (3) hodiny/týdně
    Matyášek Geometrie 3 (3) hodiny/týdně
  3. ročník - Matematika - učitelství Vlček, Mikulík Matematická analýza 3 (3) hodiny/týdně
    Sedláček, Kopecký Algebra a teoretická aritmetika 3 hodiny/týdně
    Žáková, Matyášek Geometrie 4 hodiny/týdně
    Vanžurová, Franek Konstrukční geometrie (3) hodiny/týdně
      Pravděpodobnost a statistika (4) hodiny/týdně
  4. ročník - Matematika - učitelství   Konstrukční geometrie 2 hodiny/týdně
      Teorie množin 1 (2) hodiny/týdně
      Pravděpodobnost a statistika 5 hodin/týdně
      Programování a počítače (6) hodin/týdně
      Seminář z matematiky 2 (2) hodiny/týdně