Sekundární literatura

[1] 400 let university v Olomouci 1573-1973, Univerzita Palackého, Olomouc, 1973.
[2] Padesát let z dějin olomoucké univerzity, Vydavatelství UP, Olomouc, 1996.
[3] Bílek: Tovaryšstvo Ježíšovo a působení jeho v zemích Království českého vůbec a v kollegiu Pražském zvláště, Praha, 1873.
[4] Čornejová, Ivana: Tovaryšstvo Ježíšovo, Jezuité v Čechách, Praha, 1995.
[5] d'Elvert, Christian: Geschichte der Studien-, Schul- und Erziuhungs- Anstalten in Mähren und österreichische Schlesien, Brno, 1857.
[6] Kapitoly z dějin olomoucké univerzity 1573 - 1973, Profil, Ostrava, 1973.
[7] Koláček, Josef: Olomoučtí indipetae. Česká provincie 
[8] Nešpor, Václav: Dějiny olomoucké univerzity, Olomouc, 1947.
[9] Neumann, Augustin Alois: Ze sbírky doktorských thesí olomoucké university, Olomouc, 1934.
[10] Nový, Luboš a kol.: Dějiny exaktních věd v českých zemích do konce 19. století.
[11] Nový, Luboš: Učebnice praktické geometrie v Čechách ke konci první poloviny 18. století, in: Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky, č. 3 (1957).
[12] Ottův slovník naučný.
[13] Pelzel, František Martin: Abbildung böhmischer und mährischen Gelehrten und Künstler, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken, Praha, 1773.
[14] Pelzel, František Martin: Böhmische, mährische und schlesische Gelehrte und Schriftsteller aus dem Orden der Jesuiten von Anfang der Gesellschaft bis auf gegenwärtige Zeit, Praha, 1786.
[15] Šedivý: Antalogie matematických didaktických textů, Období 1360 - 1860, SPN, Praha, 1987.
[16] Smolík J.: Mathematikové v Čechách od založení univerzity Karlovy Pražské až do počátku tohoto století, Praha, 1864.
[17] Smržice, příroda - historie - lidé. Obecní úřad Smržice, 1994.
[18] Trapl, Miloslav: Olomoucká univerzita v období nástupu reakce, in: Acta Univerzitas Palackianae Olomucensis, Historica II, 1961.
[19] Vetter Quido: Vývoj matematiky v českých zemích od roku 1620 do konce 17. století, in: Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky, č. 6 (1960).
[20] Zimprich, Richard: Die Professoren der K.K. Franzenuniverzität zu Olmütz, Quellenverlag V.Diwisch, Steinheim am Main, 1962.
[21] Zimprich Richard: Zur Geschichte des K.K. Lyzeum in Olmütz, (Professoren und Angestellte), Quellenverlag V.Diwisch, Steinheim am Main, 1965.
[22] Seznam matematických pomůcek 1815-1817.
[23] Seznamy přednášek C. k. lycea a C. k. Františkovy univerzity z let 1776-1852.
[24] Seznamy přednášek Univerzity Palackého z let 1946-2000.