Diplomová práce

Tyto stránky vznikly jako prezentace diplomové práce Historie matematiky na olomoucké univerzitě, která byla na Katedře algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zadána v roce 1999 a odevzdána v roce 2001. Vedoucím práce byl RNDr. Josef Molnár, CSc.