Autor

Pavla Navaříková

studentka 5. ročníku oboru M - Vt na PřF UP

zájmy: Internet, historie, matematika

email: navarikp@seznam.cz